Junta directiva

Presidenta – Glòria Espasa i Roig

Secretari – Francesc Iborra i Martínez

Tresorera – Mariona Martí i Sans

Vocal – Natàlia Campillo i Cruellas