Organigrama

Secció d’Escalada


President – Ramon Bonet i Juncosa

Secretària – Mariona Martí i Sans

Tresorera – Natàlia Campillo i Cruellas