Prevenció COVID

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN PREVENCIÓ DE LA COVID-19

  • A les activitats exteriors amb gran nombre de participació es farà sortida esglaonada per mantenir la distància
  • No podran participar persones amb símptomes de Covid-19.
  • Els participants utilitzaran mascaretes si es fa servir un transport compartit entre persones que no siguin del mateix nucli de convivència.
Top