Prevenció COVID

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN PREVENCIÓ DE LA COVID-19

  • És obligatori l’ús de mascareta a totes les activitats de l’entitat.
  • Els participants de l’activitat s’hauran de portar gel hidroalcohòlic que puguin necessitar per desinfectar-se les mans.
  • De forma prèvia a l’inici de cada activitat, cal acceptar la declaració responsable que s’envia a les persones apuntades a l’activitat. Si no s’accepta no es podrà participar.
  • No podran participar persones amb símptomes de Covid-19, febre, tos, malestar etc.
  • El nombre de participants a cada activitat s’ajusta seguint la normativa establerta.
  • Els participants utilitzaran mascaretes si es fa servir un transport compartit entre persones que no siguin del mateix nucli de convivència.
  • Durant les aturades de la ruta es guardarà sempre 1’5m de seguretat i en la mesura del possible s’utilitzaran mascaretes.
  • En el moment de caminar es guardaran 2m de distància mínima i en cas de vent 4m, si no són de la mateixa unitat familiar.
  • Cada participant es porta el seu menjar i la seva beguda.