Declaració responsable per participants a la Caminada Popular respecte les mesures de prevenció de la COVID-19

Mitjançant aquest document declaro que he rebut informació, en un llenguatge objectiu i clar, que la decisió de participar en les activitats de l’AECM és fruit d’una decisió personal, en la qual he pogut valorar i ponderar conscientment els beneficis i efectes d’aquesta acció, al costat dels riscos per a la meva salut que comporta l’actual situació de pandèmia.

Declaro, responsablement:

 1. Que durant els darrers 10 dies i en aquest moment:
  • No presento cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • No he estat positiu de covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives.
  • No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
  • He sigut informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció general i amb les acotacions necessàries que poden haver-se de dur a terme si apareix un cas amb simptomatologia Covid-19 durant el desenvolupament de l’activitat.
 2. Que, no pateixo cap de les malalties següents:
  • Malalties respiratòries greus que necessiten medicació o dispositius de suport ventilatori
  • Malalties cardíaques greus.
  • Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que necessiten tractaments immunosupressors).
  • Diabetis mal controlada.
  • Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
 3. Que em prendré la temperatura abans de sortir de casa i que, en el cas que tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la covid-19, no assistiré a l’activitat.
 4. Que m’encarregaré de portar la quantitat necessària de mascaretes d’acord amb la durada de l’activitat.
 5. Que conec l’obligació d’informar a l’organització de l’activitat de l’aparició de qualsevol cas de covid-19 en el nostre entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb l’organització davant de qualsevol incidència.

I d’acord amb les manifestacions anteriors:

 • Em comprometo a seguir les directrius de l’AECM, de les autoritats sanitàries, que conec degudament, així com les recomanacions indicades en la convocatòria de l’activitat, de la FEEC i el meu metge.
 • Entenc el risc i la possibilitat d’infecció per COVID-19, i sóc conscient de les mesures que he d’adoptar per a reduir la probabilitat de contagi: distància física, màscara respiratòria, rentat de mans freqüent.
 • Declaro, fent ús dels drets garantits per la llei, la meva intenció de participar en les activitats de l’AECM, assumint personalment i individual totes les conseqüències i responsabilitats.

Aquest lloc web utilitza cookies perquè tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, punxeu l'enllaç per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Top