Per veure món

  • 14/10/2015
Per veure món

“No escalis muntanyes perquè el món et vegi; escala muntanyes per veure el món.” – Anònim

Foto: Glòria Espasa

Top