Convocatòria de les proves d’accés als cursos de Monitor i Instructor d’Excursionisme

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoquen les proves d’accés als cursos de Monitor i Instructor d’Excursionisme el dia 15 de gener a la Nou del Berguedà. Si per condicions del terreny no es poguessin fer a la Nou del Berguedà, es farien a Montserrat.

Les proves per a Monitors d’Excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs excursionistes amb llicència federativa que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament d’excursionisme. D’altra banda, en el cas dels instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats.


L’objectiu és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. Els detalls de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina web de la FEEC.


Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 – 25 mesos posteriors). Així, les persones que estiguin interessades a obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i, un cop superades, realitzar el curs en els dos anys o dues convocatòries posteriors.


Totes aquelles persones interessades a presentar-se a les proves d’accés han de formalitzar la inscripció a través del gestor d’inscripcions de la FEEC. El termini és el 10 de gener.


Les taxes d’inscripció a les proves són:

  • Aspirants a monitors d’excursionisme: 30 euros
  • Aspirants a instructors d’excursionisme: 50 euros

Les proves només es realitzaran si hi ha un mínim de 15 inscrits en el cas dels monitors i un mínim de 5 inscrits en els casos dels instructors de cada especialitat. És requisit indispensable disposar de la llicència federativa de l’any en curs i adient a l’especialitat i tenir més de 18 anys.


Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar les persones que de forma voluntària donen suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la mateixa federació.

IMPORTANT: Els alumnes que s’inscriguin a les proves per recuperar alguna de les parts, ho hauran de fer enviant un correu electrònic a area.formació@feec.cat .

Leave a Reply

Top