Formació federativa: proves d’accés de Monitor i Instructord’Excursionisme

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoquen les proves d’accés de Monitor i Instructor
d’Excursionisme per al 13 de gener a la Nou del Berguedà. En el cas que per condicions
del terreny no es poguessin realitzar, s’ubicarien a Montserrat.

Les proves per a monitors d’excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs
excursionistes amb llicència federativa que ja tenen un bagatge de muntanya i, concretament,
de l’excursionisme. D’altra banda, en el cas dels instructors d’excursionisme, els aspirants
sempre hauran de ser monitors d’excursionisme.

L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements
tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per a poder realitzar el curs posteriorment. El
detall de les proves a dur a terme per accedir a cada especialitat es poden trobar a la pàgina
web de la FEEC.

Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues
temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 mesos posteriors). Així doncs,
les persones que estiguin interessades a aconseguir el títol podran presentar-se a aquestes
proves i, un cop superades, fer el curs en els pròxims dos anys o dues convocatòries.
Totes aquelles persones interessades a presentar-se a les proves d’accés han de formalitzar
la inscripció a través del gestor d’inscripcions de la FEEC. El termini finalitza el 7 de gener.
Les taxes d’inscripció a les proves són:

  • Aspirants a monitors d’excursionisme: 30 euros
  • Aspirants a instructors d’especialitat: 50 euros

Les proves només es realitzaran si hi ha un mínim de 15 inscrits en el cas dels monitors, i un
mínim de 5 inscrits en el cas dels instructors d’excursionisme. És requisit indispensable
disposar de la llicència federativa de l’any en curs i adient a l’especialitat, a més de ser major
de 18 anys.

Les proves d’accés són el primer pas de la formació federativa, que té com a objectiu formar
les persones que, de manera voluntària, donen suport i organitzen les activitats de les entitats
i clubs excursionistes i de la mateixa Federació.

IMPORTANT: els alumnes que s’inscriguin a les proves per a recuperar alguna de les parts ho
hauran de fer a través del correu electrònic area.formacio@feec.cat.

Top