Proves d’accés al curs d’Instructor de Curses per Muntanya

L’Àrea de Formació convoca proves d’accés el dia 29 de maig al curs d’Instructor de Curses per
Muntanya dels propers mesos de setembre a octubre.
El Curs d’Instructor de Curses per Muntanya de la FEEC era una novetat del 2020 i es va ajornar a
causa de les restriccions del país i té per objectiu formar a les persones que de forma voluntària donen
suport i organitzen les activitats de les entitats i clubs excursionistes i de la pròpia Federació.
Per les proves d’instructors d’especialitat, els aspirants sempre hauran de ser monitors d’excursionisme
i/o instructors d’altres especialitats. En a aquest cas, també es podrà accedir a la titulació mitjançant un
Bloc Comú estrictament de muntanya d’una càrrega lectiva de 24 a 48h aproximadament, que es podrà
realitzar abans o després de la titulació d’Instructor de Curses.


Detalls de la convocatòria de la prova d’accés:
Els aspirants hauran de realitzar una prova d’accés per certificar que reuneixen les condicions físiques
i psicològiques pel curs, que constarà en:

 • Prova de multi-salts laterals: Repetició del màxim de salts laterals superant una alçada de 20
  cm que els subjectes puguin desenvolupar durant 30’’. Valoració de la coordinació i la potència
  aeròbica dels aspirants.
 • Prova específica de ascens: Recórrer aproximadament 3 kilòmetres i 350 metres de desnivell
  positiu. Valoració de la resistència aeròbica dels aspirants.
 • Prova de descens: Descens no cronometrat d’uns 100 metres lineals, on es valorarà la tècnica
  de baixada dels aspirants.
  Quedaran exempts de les proves d’accés:
 • Esportistes que hagin format part del programa d’Alt Rendiment Català de Curses per Muntanya
  de la FEEC.
 • Haver-se classificat en el Top15 en el Campionat de Catalunya o Rànquing de Copa Catalana
  de qualsevol especialitat de Curses per Muntanya en els últims 2 anys.

  Requisits d’accés
  • Tenir més de 18 anys el dia de la formalització de la matrícula
  • Estar en possessió de la llicència federativa FEEC (modalitat C) de l’any en curs.
  • Certificat mèdic o prova d’esforç
  • Està en possessió del nivell I d’Excursionisme, Bloc Comú d’Excursionisme Federatiu, Monitor d’Excursionisme o superior en qualsevol de les seves especialitats*.
   *Tots els que no disposin de les titulacions necessàries per realitzar la prova i el curs tindran fins uns màxim de 2 anys després de la data de matriculació del curs, per presentar el títol, per tal de poder tramitar el certificat d’Instructor de Curses per Muntanya.
 • Preu: El cost de la prova d’accés serà de 35€.
 • Inscripció i termini: La inscripció i el pagament s’ha de realitzar abans del 25/05/2021 a través de la plataforma d’inscripcions de la FEEC. Els aspirants hauran de fer arribar la documentació dels requisits d’accés a area.formacio@feec.cat
  La prova només es realitzarà amb un mínim de 15 aspirants sense haver-hi un màxim.
 • Lloc i hora: La prova començarà a les 9 del matí al Centre de Tecnificació de Ripoll.
  Els resultats obtinguts en aquestes proves tindran validesa durant les dues temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24-25 mesos posterior) sempre i quant des de la FEEC s’hagin convocat dos cursos de l’especialitat. Si no és el cas, aquest període s’allargaria.
 • Curs d’Instructor de Curses per Muntanya
  Pel que fa al curs posterior, la informació detallada i el calendari, sortirà a la web de la FEEC i per circular.
  El curs tindrà una càrrega lectiva de 93h aproximadament i 90h de pràctiques en entitats FEEC. El contingut està repartit amb format online (tardes entre setmana) i quatre caps de setmana presencials (de dissabte a diumenge) i una avaluació final.

  L’assistència a les sortides pràctiques i a l’avaluació és obligatòria i es permet l’absència fins a un 20% del contingut teòric. Els alumnes disposaran de tota la normativa d’avaluació abans del inici del curs.
  El curs només es realitzarà amb un mínim de 10 aspirants i un màxim de 30, amb un cost de 350€. El requisits per accedir-hi són els mateixos que els de la prova d’accés més el haver-la superat.
  Per més informació sobre els continguts i detalls del curs d’instructor de curses per muntanya poden consultar al web de la FEEC i/o contactar amb l’Àrea de Formació de la FEEC a través del correu area.formacio@feec.cat, al 934120777 o al 683701521.

Leave a Reply

Top