Estades d’escalada 2022

El refugi d’Agulles de Montserrat, acollirà les estades d’escalada per a joves d’entre 14 i 17
anys que es duran a terme del 25 al 28 de juny.
Els objectius són:
• Familiarització amb el material tècnic propi de la modalitat.
• Formar els joves en les diferents maniobres necessàries per a la realització d’escalada
en roca.
• Millora de la gestualitat i la tècnica en l’escalada en roca.
• Interpretació de ressenyes, graduacions i itineraris.
• Coneixença de la història de l’escalada a la Muntanya de Montserrat.
• Crear un bon ambient de grup, facilitar la formació de futures cordades.
Hi ha un màxim de 12 places i les estades no es realitzaran si no s’arriba als 8 inscrits.
Aquestes places s’assignaran per ordre de recepció de la documentació. Tanmateix, si hi
hagués més sol·licituds que places, tindran preferència aquells esportistes que no hagin
participat prèviament en estades de la mateixa modalitat, en primer lloc i en altres estades de
la FEEC en segon.
Els i les joves interessats a participar han de tenir una forma física adient i haver practicat
l’especialitat anteriorment, així com disposar del material necessari. Per poder realitzar la
preinscripció, els aspirants hauran de fer arribar la sol·licitud d’inscripció, el currículum esportiu
i la documentació adjunta que es requereix a la seu social de la FEEC (Rambla, 41 principal,
08002 Barcelona), ja sigui enviant la documentació per correu postal o per correu electrònic a
estades@feec.cat.
El termini de recepció de sol·licituds finalitzarà el dia 10 de juny de 2022.
Posteriorment, la FEEC comunicarà als esportistes acceptats com hauran de formalitzar la
inscripció. La taxa d’inscripció serà de 290 € i cobrirà les despeses d’allotjament i les dietes.
Els desplaçaments fins al lloc de trobada i el de tornada aniran a càrrec de cada participant.
La setmana anterior es farà una sessió de presentació de les estades per videoconferència, la FEEC farà arribar l’enllaç de la reunió a tots els participants. En aquesta reunió, es detallarà el programa definitiu de les activitats que es realitzaran i es parlarà de l’organització, logística, el material i altres temes d’interès relacionats.
Per més informació, contacteu per correu electrònic a estades@feec.cat o per telèfon al 934120777 – ext. 2.

Sol_licitud_d_inscripcio

FEEC_Estades_escalada_Curriculum_esportiu

Top