Batuda dia 31 de desembre a La Figuera

Batuda dia 31 de desembre a La Figuera

La Societat de Caçadors de la Figuera, ha comunicat que aquest dissabte dia 31 de desembre faran una batuda a la zona del Pànta i Penya roja.

Top