Proves d’accés als cursos de Monitor i Instructor d’Excursionisme

Proves d’accés als cursos de Monitor i Instructor d’Excursionisme

L’Àrea de Formació i l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC) convoquen les proves d’accés als cursos de Monitor i
Instructor d’Excursionisme pel cap de setmana del 12 de març a Collbató.
Les proves per a monitors d’excursionisme van dirigides a persones sòcies d’entitats i clubs
excursionistes amb llicència federativa, que ja tenen un bagatge de muntanya i concretament
de l’excursionisme. D’altra banda, en el cas dels instructors d’especialitat, els aspirants
sempre hauran de ser monitors d’excursionisme i/o instructors d’altres especialitats.
L’objectiu d’aquestes proves és comprovar que els aspirants tenen assolits coneixements
tècnics vers l’especialitat a la qual es presenten per poder realitzar el curs posteriorment. El
detall de les proves a realitzar per accedir a cada especialitat es pot trobar a la pàgina web de
la FEEC
.
Els resultats obtinguts en aquestes proves d’accés tindran validesa durant les dues
temporades posteriors a la data de realització d’aquestes (24 – 25 mesos posteriors). Així, les
persones que estiguin interessades a obtenir el títol podran presentar-se a aquestes proves i,
un cop superades, fer el curs en els pròxims dos anys o dues convocatòries.
Totes aquelles persones interessades a presentar-se a les proves d’accés han de formalitzar
la inscripció a través del gestor d’inscripcions de la FEEC. El termini és el 8 de març i no
s’admetrà cap sol·licitud amb documentació incompleta ni fora de termini.
Les taxes d’inscripció a les proves són:

  • Aspirants a monitors d’excursionisme: 30 euros
  • Aspirants a instructors d’excursionisme: 50 euros

Les proves només es realitzaran si hi ha un mínim de 10 inscrits en el cas dels monitors i un
mínim de 6 inscrits en el cas dels instructors de la especialitat. És requisit indispensable
disposar del carnet federatiu de l’any en curs adient a l’especialitat i tenir més de 18 anys.
IMPORTANT: Els alumnes que s’inscriguin a les proves per recuperar alguna de les parts, ho
hauran de fer enviant un correu electrònic a area.formació@feec.cat.

Top